Zooterapia

Zooterapia (animaloterapia) to  terapia z udziałem zwierząt.

Inaczej zooterapię można określić jako rolę zwierząt w terapii osoby chorej. Zooterapia jest więc  metodą leczenia drogą  oddziaływania na pacjenta poprzez obecność zwierzęcia.

Dla każdego człowieka, a w szczególności osoby chorej kontakt ze zwierzęciem jest ogromnie ważny. Dotyk odgrywa bardzo duże znaczenie w procesie leczenia i terapii. Często próg odczuwania u osób chorych jest zaburzony. Jedne potrzebują więcej stymulacji inne są bardziej wrażliwe na bodźce płynące z zewnątrz. Ale u każdego pacjenta znaczenie dotyku odgrywa kluczową rolę w procesie terapii. Nie ma terapii bez dotyku. Kontakt z lekarzem, terapeutą czy rodzicem zawsze wiąże się z dotykiem. Terapeutą może być również zwierzę. Każde zwierzę to istota żywa, delikatna, ciepła. Można ją dotykać, głaskać, przytulać, brać na ręce czy na kolana,   a nawet całować. Łagodne dotykanie, głaskanie i masaż stymuluje wydzielanie endorfin, czyli naturalnych substancji przeciwbólowych. Pobudza także funkcje odpornościowe naszego organizmu i obniża poziom hormonów stresu – kortyzolu i noradrenaliny.

Zwierzęta działają na nas uspokajająco i rozluźniająco  dlatego, że przyjmują nas bezkrytycznie takimi jakimi jesteśmy. Czynnik ten odgrywa istotne znaczenie w procesie terapii osób chorych. Pomaga im to zaakceptować siebie, takimi  jakie są. Psy, koty, konie czy delfiny zachowują się w sposób naturalny, co pozwala pacjentom również zachowywać się w sposób naturalny i spontaniczny. Innym pozytywnym efektem kontaktu ze zwierzęciem jest radość   jaką z niego czerpie osoba chora. Zwierzęta są źródłem dobrego humoru, śmiechu i zabawy.

Terapia z udziałem zwierząt znana jest od dwóch tysięcy lat. Już Hipokrates uważał, że jazda konna jest formą gimnastyki pobudzającej funkcje organizmu i łagodzącej schorzenia.

Historia animaloterapii sięga 1937 roku, kiedy to Anna Freud zauważyła, że strach zwierzęcia poprzez proces identyfikacji może przenieść się na człowieka.

Kilkanaście lat później Kris i Bellac stworzyli „Children ApperceptionTest” opierając się na założeniu, że dziecko łatwiej identyfikuje się z małym zwierzęciem,  niż z dorosłym człowiekiem.

Amerykański psychiatra dziecięcy Boris Levinson w roku 1958 nawiązał kontakt z chorym psychicznie mężczyzną za pośrednictwem swojego psa. Jako pierwszy zwrócił uwagę środowiska naukowego na korzyści płynące z kontaktu ze zwierzętami.

Teorie Levinsona zaczęto wprowadzać w życie. Małżeństwo amerykańskich psychiatrów, Sam i Elizabeth Corson opracowało metodę terapii nazwaną „psychoterapia z udziałem zwierzęcia”. Wprowadzili ja na oddziale psychiatrycznym Stanowego Uniwersytetu Ohio. Wyniki terapii były zaskakujące. Pacjenci, którym pozwalano na kontakt z psem, nabrali szacunku do własnej osoby, pewności siebie i niezależności. Corsonowie zaznaczali jednak, że taki rodzaj terapii może być stosowany jedynie jako terapia wspomagająca.

We Francji w 1968 weterynarz Ange Condoret rozpoczął specjalne zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem zwierząt domowych. Był on twórca Towarzystwa Studiów Psychosocjologicznych i Medyczno-Pedagogicznych nad Relacjami Dzieci Zdrowych i Nieprzystosowanych ze Zwierzętami Domowymi.

Od tego czasu powstało wiele organizacji, których priorytetowym celem jest propagowanie zajęć terapeutycznych ze zwierzętami.

Najbardziej znaną współcześnie działającą organizacją jest amerykańska Delta Socjety. Powstała w 1977 roku w Portland pod przewodnictwem Michaela McCullocha i zajmuje się badaniem więzi pomiędzy ludźmi i zwierzętami.

 

Najbardziej popularnymi programami, które wykorzystują do działań terapeutycznych zwierzęta są:

 • AAA – Animal Assisted Activities – zajęcia z udziałem zwierząt.

Głównym zadaniem AAA jest skłonienie pacjenta do aktywności ruchowej przez swobodną zabawę z psem lub innym zwierzęciem. Zajęcia odbywają się w ośrodkach leczniczych, opiekuńczych i domach prywatnych, w których właściciel   i jego zwierzę odwiedzają osoby chore i niepełnosprawne. Program poszczególnych zajęć nie jest szczegółowo zaplanowany. Zajęcia są spontaniczne i trwają tak długo, jak jest to konieczne, a wolontariusze nie maja obowiązku prowadzenia notatek.

 • AAT – Animal Assisted Therapy – terapia z udziałem zwierząt (ukierunkowane   i celowe działania terapeutyczne podlegające dokumentacji i ewaluacji).

Program jest podobny do AAA, przy czym działania terapeutyczne mają z góry określony cel. Najczęściej prowadzone SA przez profesjonalistę : lekarza lub fizjoterapeutę. AAT jet planowana, a jej głównym celem jest osiągnięcie korzyści leczniczych w trakcie każdego ze spotkań. Podczas każdego cyklu zajęć prowadzona jest dokumentacja ( zapisuje się poczynione efekty).

Prowadząc zajęcia według programu AAT, można osiągnąć następujące efekty :

– w zakresie funkcji psychomotorycznych :

 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • rozwijanie słownictwa,
 • roszerzanie pamięci krótko- i długotrwałej,
 • rozwijanie motoryki dużej i małej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie orientacji kierunkowo – przestrzennej,
 • rozwijanie poczucia równowagi,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się na wózku, kulach itp.

 

– w zakresie sfery emocjonalno – społecznej :

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • rozwijanie umiejętności werbalizacji swoich potrzeb i uczuć,
 • rozwijanie umiejętności relaksacji,
 • podnoszenie wiary we własne możliwości,
 • niwelowanie lęków.
 • AAE – Animal Assisted Education – edukacja z udziałem zwierząt (w Polsce nie jest odrębną formą, ponieważ zwykle nie występuje samodzielnie, a jej elementy wchodzą w zakres AAA i AAT).

Terapie AAA i AAT przynoszą wiele korzyści dla małych i dużych pacjentów. Są to miedzy innymi :

– rozwój empatii ( wyzwala uczucia, pozwala je okazywać i identyfikować, kształtuje więzi między człowiekiem i zwierzęciem),

– powoduje radość i uśmiech,

– sprzyja rozwojowi społecznemu,

– uczy samoakceptacji,

– poprawia komunikację,

– stymuluje rozwój mowy i myślenia,

– rozwija funkcje poznawcze,

– poprawia koncentrację uwagi,

– stymuluje funkcje motoryczne,

– sprzyja aktywności i samodzielności,

– uczy odpowiedzialności i zaufania,

– dostarcza rozrywki,

– pomaga przejść przez samotność, chorobę i depresję.

CELE ANIMALOTERAPII

Cele ogólne :

– poznawanie zasad bezpiecznego postępowania ze zwierzętami:

 • zachowań podczas zabaw i ćwiczeń animaloterapii,
 • zachowań w stosunku do zwierząt obcych i znajomych,
 • zachowań w sytuacjach zagrożenia;

– rozwijanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt;

– wzbogacanie wiedzy na temat potrzeb i możliwości zwierząt;

– nabywanie umiejętności opiekowania się, wychowania i komunikacji ze zwierzętami;

– poznanie praw zwierząt;

– rozwijanie wrażliwości i empatii;

– nauka akceptacji i tolerancji w stosunku do zwierząt;

– budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przez kontakt ze zwierzęciem – psem, kotem.

Cele szczegółowe :

– dziecko potrafi wymienić podstawowe zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami;

– dziecko potrafi zastosować zasady bezpiecznego postepowania w sytuacji zagrożenia;

– dziecko podczas wizyty zwierzęcia przestrzega ustalonych zasad;

– dziecko podejmuje próby współdziałania  w grupie, w której jest zwierze;

– dziecko dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie i zachowaniu ludzi i zwierząt;

– dziecko wskazuje potrzeby dnia codziennego ludzi i zwierząt;

– dziecko potrafi dowieść, iż istnieje konieczność opieki nad zwierzętami;

– dziecko potrafi wymienić prawa zwierząt;

– dziecko potrafi wyjaśnić, w jaki sposób należy opiekować i komunikować się ze zwierzętami;

– dziecko dostrzega emocje towarzyszące zwierzętom podczas wizyt na zajęciach – identyfikuje emocje własne i zwierząt ( rozpoznaje, wyraża, określa sytuację będącą źródłem wybranych emocji).

W ramach animaloterapii można wyróżnić :

– dogoterapię – terapia kontaktowa z udziałem psów;

– hipoterapię – terapia z udziałem konia i jazdą konną, mająca na celu usprawnianie psychoruchowe;

– felinoterapię – zajęcia terapeutyczne z udziałem kotów;

– delfinoterapię – zajęcia terapeutyczne polegające na wspólnym pływaniu i zabawie  z delfinami;

– pet therapy – terapia z udziałem różnych zwierząt, między innymi : królików, chomików, świnek morskich, a także ptaków, ;gadów i płazów hodowlanych.

Podstawowym warunkiem udziału zwierzęcia w zajęciach terapeutycznych jest zapewnienie mu odpowiednich warunków, nie zagrażających jego życiu, a także przyzwyczajenie zwierzęcia do częstych zmian miejsca i kontaktu  z różnymi obcymi osobami.

BIBLIOGRAFIA
 1. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Strumińskiej, Psychopedagogiczne aspekty hipnoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003
 2. Anna Franczyk, Katarzyna Krajeńska, Joanna Skorupa, Animaloterapia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007
 3. Borkowska (red.), ABC rehabilitacji, „Pelikan”, Warszawa 1989.
 4. Filozof, Dogoterapia ? co to jest?, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu, Jarosław 2004.
Opracowała :
 Iwona Rutkowska
 SOSW nr 4
 Łódź, ul.Krzywickiego 20