Hipoterapia

Hipoterapia, czyli kontakt z końmi jest również coraz bardziej popularną formą leczenia i terapii. Dużo osób, które korzystają z zabiegów hipoterapeutycznych po kilku tygodniach terapii osiąga postępy w kodowaniu prawidłowego wzorca chodu, normalizację napięcia mięśniowego, doskonalenie równowagi i orientacji w przestrzeni oraz poczucia rytmu, a także stymulację czucia powierzchniowego. Hipoterapia są to zajęcia prowadzone ze specjalnie przygotowanym do tego koniem oraz terapeutą na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Koń dobrany do zajęć hipoterapeutycznych musi być łagodny, posłuszny, o odpowiedniej budowie i wieku. Zwierzęta dobierane są również do wieku raz wzrostu chorego, a także do jego potrzeb rehabilitacyjnych. Terapia z koniem powoduje korygowanie postawy ciała, ma działanie motywacyjne, ułatwia kontakt z przyrodą, zwiększa poczucie własnej wartości i pozytywnie rozwija kontakty społeczne. Bardzo korzystnie wpływa również na dzieci autystyczne, bowiem konie wykazują wiele podobieństw w postrzeganiu świata, komunikowaniu się i reagowaniu do osób z autyzmem.