Dogoterapia

Dogoterapia, zwana również kynoterapią jest to forma leczenia przeprowadzana z pomocą odpowiednio dobranego psa. Poprzez tą metodę leczone są zaburzenia w sferze społecznej, psychicznej, fizycznej i intelektualnej. Najlepiej jeśli zajęcia są prowadzone indywidualnie, albo w bardzo małych grupach (2-3 osobowych), wtedy dają najlepsze efekty. Przed rozpoczęciem terapii z psem powinno nastąpić zapoznanie i działania, które mają na celu przezwyciężenie lęku przed psem. Następnie są prowadzone już właściwe działania terapeutyczne. W dogoterapii ważny jest odpowiedni dobór psa. Musi to być pies społeczny, nie grożny, przyjacielsko nastawiony, przewidywalny i posłuszny. Najczęściej wykorzystywaną rasą w terapii jest Golden Retriever; Labrador Retriever oraz Cavalier King Charles Spaniel. Odrzuca się zwykle rasy obronne, stróżujące i bojowe. Nie ma jednak reguły co do rasy psa. Każdy pies jest osobno tresowany, sprawdzany i poddawany testom, a po przejściu ich pozytywnie może być wykorzystywany do zajęć z chorymi. W Polsce istnieją organizacje, które zajmują się zrzeszaniem osób prowadzących dogoterapię. Jest to Polski Związek Dogoterapi oraz Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne.