Suidoterapia

Suidoterapia – terapia z wykorzystaniem świniowatych (świń, babirussów, guźców i dzikanów)