Ptaki

Gatunki ptaków występujących na obszarze Doliny Białej Nidy

Gavia stellata (Nur rdzawoszyi) 

Gavia arctica (Nur czarnoszyi)

Botaurus stellaris  (Bąk zwyczajny)   

Nycticorax nycticorax (Ślepowron zwyczajny) 

Ardeola ralloides (Czapla modronosa)

Egretta alba (Ardea alba) (Czapla biała)

Ardea purpurea (Czapla purpurowa)

Ardea cinerea (Czapla siwa)

Ciconia nigra (Bocian czarny)

Ciconia ciconia (Bocian biały)

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus) (Łabędź mały, łabędź Bewicka)

Cygnus cygnus (Łabędź krzykliwy)

Aythya nyroca (Podgorzałka zwyczajna)

Pernis apivorus (Trzmielojad zwyczajny, pszczołojad)

Milvus migrans (Kania czarna, kania brunatna)

Haliaeetus albicilla (Bielik zwyczajny, bielik, birkut)

Circus aeruginosus (Błotniak stawowy)

Circus cyaneus (Błotniak zbożowy)

Circus pygargus (Błotniak łąkowy, błotniak popielaty)

Pandion haliaetus (Rybołów zwyczajny)

Porzana porzana (Kropiatka, kureczka nakrapiana)

Porzana parva (Zielonka, kureczka zielonka)

Crex crex (Derkacz zwyczajny, derkacz)

Grus grus (Żuraw zwyczajny, żuraw, żuraw popielaty)

Sterna hirundo (Rybitwa rzeczna, rybitwa zwyczajna)

Chlidonias hybrida (Rybitwa białowąsa)

Chlidonias niger (Rybitwa czarna (rybitwa żałobna))

Caprimulgus europaeus (Lelek zwyczajny, lelek, lelek kozodój)

Alcedo atthis (Zimorodek zwyczajny, zimorodek)

Dryocopus martius (Dzięcioł czarny)

Dendrocopos major (Dzięcioł duży)

Dendrocopos medius (Dzięcioł średni)

Lullula arborea (Lerka, skowronek borowy)

Luscinia svecica (Podróżniczek)

Sylvia nisoria (Jarzębatka)

Lanius collurio (Gąsiorek, dzierzba gąsiorek)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące

Podiceps cristatus  (Perkoz dwuczuby)

Podiceps grisegena (Perkoz rdzawoszyi)

Cygnus olor (Łabędź niemy)

Anas strepera (Krakwa, kaczka krakwa)

Aythya ferina (Głowienka zwyczajna, głowienka)

Aythya fuligula (Czernica, kaczka czernica, kaczka czubata, kaczka czarnoczuba)

Rallus aquaticus (Wodnik zwyczajny, wodnik)

Fulica atra (Łyska zwyczajna, łyska)

Charadrius dubius (Sieweczka rzeczna)

Vanellus vanellus (Czajka zwyczajna, czajka, czajka pospolita)

Gallinago gallinago (Bekas kszyk, kszyk, bekas baranek)

Limosa limosa (Rycyk, szlamik rycyk)

Tringa totanus (Krwawodziób, brodziec krwawodzioby)

Tringa ochropus (Samotnik, brodziec samotny, stalugwa)