Cytaty

Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła.

Ludzie w wil­ku prześla­dują i niena­widzą włas­nej przewrotności.

Nic się nie or­ga­nizu­je bez dezorganizacji.

Dob­rze się za­mie­rzyć znaczy nieraz ty­le, co uderzyć.

Gdzie jest zbyt dob­rze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.

Czasem najbardziej nienawidzonymi są najbardziej prześladowani.

Krótką musi być żałoba śmierci tam, gdzie śmierć nieustannie gości.

Najlepszą jest ta polityka, która sprawia, że nieprzyjaciel siebie samego bije.

Biada tym, którzy o wschodzie słońca ziewaniem dzień pozdrawiają.

Dobrze się zamierzyć znaczy nieraz tyle, co uderzyć.

Gdyby poezja żyła tylko prawdą rzeczywistą, umarłaby z głodu.

Na rozpacz nie ma czasu.

Najmniejszą rzecz zrobić dobrze – jest trudno. Aby iść naprzód, trzeba być oględnym, jeżeli krok niema być zmarnowany.

Zdradzona miłość kobiety jest to zdradzona sprawa ludzkości.

Tego zimnego okrucieństwa nie dała przyroda żadnemu stworzeniu. Każde zwierzę popełniając morderstwo popada w szał wściekłości. Wyrafinowanym zimnym mordercą potrafi być tylko człowiek.

Bo też im więcej kto posiada dobrej wiary, tym snadniej zawiedziony zostaje.