Delfinoterapia

Inną terapią, która odnosi wiele sukcesów w leczeniu dzieci autystycznych jest delfinoterapia. Jest to terapia z delfinami, która polega na zabawie z ssakami w wodzie, podczas której pod okiem fizjoterapeutów wykonywane są ćwiczenia ruchowe. Podczas terapii delfiny wysyłają wiązki ultradziwięków, które przenikają do ludzkich komórek i działają uzdrawiająco. Delfiny są zwierzętami, które są niezwykle ciekawe ludzkiego ciała, a zwłaszcza tego co odbiega od normy, protez, miejsc nowotworów czy innych chorób. To właśnie tam ssaki kierują uzdrawiające wiązki ultradźwięków. Podczas zabawy w wodzie z delfinami wydzielane przez mózg endorfiny zmniejszają poczucie bólu, cierpienia, głodu i powodują poczucie radości i szczęścia. Ogromne efekty terapii z delfinami są dostrzegalne przede wszystkim wśród dzieci cierpiących na autyzm. Dzieci, które przed terapią w ogóle nie reagowały na otoczenie, po terapii rozmawiają i czytają. Delfinoterapię stosuje się przede wszystkim u osób z zaburzeniami układu nerwowego: autyzmem, paraliżem, nerwicami, porażeniem mózgowym. Niestety metoda ta jest jeszcze mało rozwinięta, na świecie istnieje tylko kilka centrów, gdzie jest ona prowadzona, m.in. w USA, Japonii i na Ukrainie. Czas oczekiwania na przyjęcie pacjenta wynosi około roku. Do delfinoterapii wykorzystuje się spokojne, przyjacielsko nastawione, ufne delfiny, które chętnie się bawią i towarzyszą osobom chorym. Są to delfiny butlonose oraz wale białe zwane białuchami.. Bultonosy są ciekawskie i zwinne, uwielbiają zabawy z dziećmi, natomiast wale białe są spokojniejsze, bardzo ostrożnie podchodzą do pacjentów, wysyłają one też silniejsze ultradźwięki. Każde leczenie powinno składać się co najmniej z 8 indywidualnych sesji z delfinem, każda powinna wynosić ok. 15 minut. Dziecko, które ma wejść do wody z delfinem nie może być agresywne, w stanie zaburzeń świadomości, psychoz i lęków.