Kategoria: Przetargi

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERTw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług budowlanych wraz z materiałem (lub z materiału powierzonego zamawiającego) na potrzeby remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej szkole (ok 200m2) w ramach projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,…
Read more


9 czerwca, 2020 0

Przetarg 1/2020

Instytut Dygasińskiego ogłasza przetarg. Nabór ofert rozpoczyna w dniu ogłoszenia (23 kwietnia 2020r.) UWAGA – Instytut Dygasińskiego wprowadza możliwość podziału usług budowlanych. UWAGA – Instytut Dygasińskiego przedłuża do 5 czerwca 2020r. nabór ofert. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług budowlanych wraz z materiałem (lub z materiału powierzonegozamawiającego) na potrzeby remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej szkole…
Read more


23 kwietnia, 2020 0

Podmioty Ekonomii Społecznej

W związku z zadaniami związanymi z realizacją Projektu nr RPSW.09.02.01-26-0018/19 pn. JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA!  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania RPSW.09.02.00 „.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zapraszamy wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej do udziału w realizacji: Przedmiot zamówienia:  Sprzęt elektroniczny CPV…
Read more


16 kwietnia, 2020 0