Kategoria: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni na placu dawnej szkoły podstawowej w Nowej Wsi gmina Nagłowice

Operacja w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Zapytanie ofertowe na dostarczenie i zamontowanie: ALTANA (2szt) – 6m x 4m– konstrukcja min.…
Czytaj dalej


23 sierpnia, 2022 0

Zapytanie ofertowe 2/2020

. Instytut Dygasińskiego realizując projekt Jesień w kolorze słońca w ramach naboru RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest Przywóz i odwóz uczestników do Klubu Seniora-dziennie 15 km x 2 strony (ok. 130 dni/2020r, ok. 260dni w 2021, ok. 260dni w 2022r, ok.85 dni w 2023r.), od…
Czytaj dalej


15 maja, 2020 0

Zapytanie ofertowe 1/2020

Instytut Dygasińskiego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące ceny na dostarczanie 20 sztuk ciepłego posiłku na dzień dla 20 uczestników zajęć klubu seniora w Nowej Wsi w ramach projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej…
Czytaj dalej


15 maja, 2020 0

Zapytanie ofertowe 3/2020

Instytut Dygasińskiego realizując projekt Jesień w kolorze słońca w ramach naboru RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 11 laptopów o minimalnych parametrach: – 15 cali przekątna ekranu – Pamięć RAM 8 GB – Procesor 3000MHZ – SSD 256 GB – System Win 10 – Polska…
Czytaj dalej


1 maja, 2020 0

Podmioty Ekonomii Społecznej

W związku z zadaniami związanymi z realizacją Projektu nr RPSW.09.02.01-26-0018/19 pn. JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA!  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania RPSW.09.02.00 „.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zapraszamy wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej do udziału w realizacji: Przedmiot zamówienia:  Sprzęt elektroniczny CPV…
Czytaj dalej


16 kwietnia, 2020 0