Miesiąc: czerwiec 2020

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERTw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług budowlanych wraz z materiałem (lub z materiału powierzonego zamawiającego) na potrzeby remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej szkole (ok 200m2) w ramach projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,…
Czytaj dalej


9 czerwca, 2020 0

Oferta Pracy nr 1/2020

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowisko Psychologa prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Wymagania: Do konkursu…
Czytaj dalej


1 czerwca, 2020 0