Kategoria: Uncategorized

Oferta Pracy – prowadzący warsztaty (PES)

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowiska Instruktor prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Ponowne ogłoszenie na wolne stanowiska…
Czytaj dalej


27 stycznia, 2022 0

Oferta Pracy 2A/2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Opiekun Klub Seniora Instytut Dygasińskiego ogłasza  kolejny nabór na stanowisko pracy Opiekun Klubu Seniora w ramach Programu ” JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA!” Nr RPSW.09.02.01-26-0018/19 I. Nazwa i adres jednostki: Instytut Dygasińskiego Nowa Wieś 113 28-362 Nagłowice tel.:665 804 480 II. Nazwa stanowiska Opiekun Klubu Seniora III. Niezbędne wymagania…
Czytaj dalej


18 grudnia, 2020 0

Aktualna oferta pracy na stanowiska: instruktor warsztatów (wg wykazu)

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowiska Instruktor prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Powtórne ogłoszenie na wolne stanowiska…
Czytaj dalej


1 lipca, 2020 0

Oferta pracy na stanowiska instruktor warsztatów

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowiska Instruktor prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Wymagania: minimum wykształcenie średnie ,…
Czytaj dalej


10 kwietnia, 2020 0