Autor: Piotr Majczak

Zapytanie ofertowe na Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni na placu dawnej szkoły podstawowej w Nowej Wsi gmina Nagłowice

Operacja w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Zapytanie ofertowe na dostarczenie i zamontowanie: ALTANA (2szt) – 6m x 4m– konstrukcja min.…
Czytaj dalej


23 sierpnia, 2022 0

Oferta Pracy 2A/2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Opiekun Klub Seniora Instytut Dygasińskiego ogłasza  kolejny nabór na stanowisko pracy Opiekun Klubu Seniora w ramach Programu ” JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA!” Nr RPSW.09.02.01-26-0018/19 I. Nazwa i adres jednostki: Instytut Dygasińskiego Nowa Wieś 113 28-362 Nagłowice tel.:665 804 480 II. Nazwa stanowiska Opiekun Klubu Seniora III. Niezbędne wymagania…
Czytaj dalej


18 grudnia, 2020 0

Aktualna oferta pracy na stanowiska: instruktor warsztatów (wg wykazu)

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowiska Instruktor prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Powtórne ogłoszenie na wolne stanowiska…
Czytaj dalej


1 lipca, 2020 0

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERTw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług budowlanych wraz z materiałem (lub z materiału powierzonego zamawiającego) na potrzeby remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej szkole (ok 200m2) w ramach projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,…
Czytaj dalej


9 czerwca, 2020 0

Oferta Pracy nr 1/2020

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowisko Psychologa prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Wymagania: Do konkursu…
Czytaj dalej


1 czerwca, 2020 0

Zapytanie ofertowe 2/2020

. Instytut Dygasińskiego realizując projekt Jesień w kolorze słońca w ramach naboru RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest Przywóz i odwóz uczestników do Klubu Seniora-dziennie 15 km x 2 strony (ok. 130 dni/2020r, ok. 260dni w 2021, ok. 260dni w 2022r, ok.85 dni w 2023r.), od…
Czytaj dalej


15 maja, 2020 0

Zapytanie ofertowe 1/2020

Instytut Dygasińskiego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące ceny na dostarczanie 20 sztuk ciepłego posiłku na dzień dla 20 uczestników zajęć klubu seniora w Nowej Wsi w ramach projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej…
Czytaj dalej


15 maja, 2020 0

Zapytanie ofertowe 3/2020

Instytut Dygasińskiego realizując projekt Jesień w kolorze słońca w ramach naboru RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 11 laptopów o minimalnych parametrach: – 15 cali przekątna ekranu – Pamięć RAM 8 GB – Procesor 3000MHZ – SSD 256 GB – System Win 10 – Polska…
Czytaj dalej


1 maja, 2020 0

Przetarg 1/2020

Instytut Dygasińskiego ogłasza przetarg. Nabór ofert rozpoczyna w dniu ogłoszenia (23 kwietnia 2020r.) UWAGA – Instytut Dygasińskiego wprowadza możliwość podziału usług budowlanych. UWAGA – Instytut Dygasińskiego przedłuża do 5 czerwca 2020r. nabór ofert. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług budowlanych wraz z materiałem (lub z materiału powierzonegozamawiającego) na potrzeby remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej szkole…
Czytaj dalej


23 kwietnia, 2020 0

Podmioty Ekonomii Społecznej

W związku z zadaniami związanymi z realizacją Projektu nr RPSW.09.02.01-26-0018/19 pn. JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA!  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania RPSW.09.02.00 „.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zapraszamy wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej do udziału w realizacji: Przedmiot zamówienia:  Sprzęt elektroniczny CPV…
Czytaj dalej


16 kwietnia, 2020 0