Zapytanie ofertowe na Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni na placu dawnej szkoły podstawowej w Nowej Wsi gmina Nagłowice

Zapytanie ofertowe na Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni na placu dawnej szkoły podstawowej w Nowej Wsi gmina Nagłowice

23 sierpnia, 2022 Przetargi Przetargi, zapytania i oferty Zapytania ofertowe 0

Operacja w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i zamontowanie:

ALTANA (2szt)
– 6m x 4m
– konstrukcja min. 14/14
– bez podłogi drewnianej
– podbitka dachowa boazeryjna
– dach pokryty blachą dachówkową
– system orynnowania
Całość dwukrotnie impregnowana

PODŁOGA pod altany
– kostka brukowa 96m2

PODŁOGA DO TAŃCZENIA (demontowalna)
– 10m x 10m (100m2)
– legary 12/8
– grubość deski min. 40mm
Całość dwukrotnie impregnowana


Miejsce realizacji zamówienia: Teren byłej szkoły podstawowej w Nowej Wsi w gminie Nagłowice powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie

Załączniki:
formularz oferty
oświadczenie o braku powiązań

Zakończenie realizacji zamówienia 31 XII 2022r.

Oferty przyjmowane są w terminie do 02 września 2022r (15:00)
Data wpłynięcia do naszego biura.
Sposoby przekazania:

– osobiście, w biurze fundacji Instytut Dygasińskiego Nowa Wieś 113, 28-362 Nagłowice
– listownie na adres Instytut Dygasińskiego Nowa Wieś 113, 28-362 Nagłowice
– mailem biuro@instytutdygasinskiego.pl