Kategoria: Oferty pracy

Oferta Pracy nr 1/2020

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowisko Psychologa prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Wymagania: wykształcenie wyższe…
Read more


1 czerwca, 2020 0

Oferta Pracy nr 2/2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Opiekun Klub Seniora Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Instytut Dygasińskiego ogłasza  nabór na stanowisko pracy Opiekun Klubu Seniora w ramach projektu Nr RPSW.09.02.01.26-0018/19 pn. „JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA!” Nazwa i adres jednostki: Instytut Dygasińskiego Nowa Wieś 113 28-362 Nagłowice tel.: 665 804 480 II. Nazwa stanowiska Opiekun…
Read more


3 kwietnia, 2020 0